Detail produktu

Měřič časových intervalů stochastických impulsních signálů - TIM

MACKŮ, R. ŠKARVADA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Náhodné dvouhladinové proudové nebo napěťové impulzy můžeme sledovat u mnoha elektronických součástek, které využívají ke své funkci závěrně polarizovaný PN přechod. Tyto impulzy jsou obvykle obdélníkové a jsou charakteristické konstantní amplitudou, náhodnou dobou trvání a náhodným okamžikem vzniku. Z experimentálně získaných výsledků statistických charakteristik byl získán model stochatistického generačně-rekombinačního procesu, kterým můžeme popsat dvouhladinový impulsní šum. Právě pro účely analýzy statistických charakteristik v širokém časovém rozsahu těchto signálů bylo vyvinuto specializované elektronické zařízení. Získané závěry pak mohou být použity pro nedestruktivní hodnocení kvality PN přechodů a výrobních technologií.

Klíčová slova

Impulzní šum, Mikroplazmatický šum, statistické chrakteristiky, doba trvání impulzu, doba trvání mezery

Datum vzniku

1. 10. 2008

Umístění

Laboratoře UFYZ, Technická 8, Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www