Product detail

Měřič časových intervalů stochastických impulsních signálů - TIM

MACKŮ, R. ŠKARVADA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Náhodné dvouhladinové proudové nebo napěťové impulzy můžeme sledovat u mnoha elektronických součástek, které využívají ke své funkci závěrně polarizovaný PN přechod. Tyto impulzy jsou obvykle obdélníkové a jsou charakteristické konstantní amplitudou, náhodnou dobou trvání a náhodným okamžikem vzniku. Z experimentálně získaných výsledků statistických charakteristik byl získán model stochatistického generačně-rekombinačního procesu, kterým můžeme popsat dvouhladinový impulsní šum. Právě pro účely analýzy statistických charakteristik v širokém časovém rozsahu těchto signálů bylo vyvinuto specializované elektronické zařízení. Získané závěry pak mohou být použity pro nedestruktivní hodnocení kvality PN přechodů a výrobních technologií.

Keywords

Impulzní šum, Mikroplazmatický šum, statistické chrakteristiky, doba trvání impulzu, doba trvání mezery

Create date

1. 10. 2008

Location

Laboratoře UFYZ, Technická 8, Brno

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www