Detail publikace

Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích.

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Originální název

Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích.

Anglický název

Diagnostic of reinforcement corrosion in reinforced concrete structures.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Koroze výztuže je nežádoucí jev, díky kterému ztrácí železobetonová konstrukce rychleji svoji trvanlivost. Diagnostika železobetonových konstrukcí nám pak umožní poznat aktuální stav posuzované konstrukce a na základě správné diagnostiky pak zvolit optimální způsob sanace vyšetřované konstrukce. V článku je zaměřena pozornost na nedestruktivní metody zjišťování míry koroze v železobetonových konstrukcích.

Anglický abstrakt

The reinforcement corrosion is an undesirable phenomenon, which fastens the durability loss of reinforced concrete. The diagnosis of reinforced concrete structures enables us to determine the actual state of the evaluated structure and on the base of the correct diagnosis we can select the optimum way for rehabilitation of the examined structure. In the paper the attention is stressed to non-destructive determination methods of corrosion in reinforced concrete structures.

Klíčová slova v angličtině

corrosion, non-destructive methods, reinforcement, reinforced concrete structures

Autoři

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Rok RIV

2001

Vydáno

1. 1. 2001

Nakladatel

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií

Místo

Bratislava

Strany od

5

Strany do

12

Strany počet

8

BibTex

@{BUT69801
}