Publication detail

Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích.

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Original Title

Diagnostika koroze výztuže v železobetonových konstrukcích.

English Title

Diagnostic of reinforcement corrosion in reinforced concrete structures.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Koroze výztuže je nežádoucí jev, díky kterému ztrácí železobetonová konstrukce rychleji svoji trvanlivost. Diagnostika železobetonových konstrukcí nám pak umožní poznat aktuální stav posuzované konstrukce a na základě správné diagnostiky pak zvolit optimální způsob sanace vyšetřované konstrukce. V článku je zaměřena pozornost na nedestruktivní metody zjišťování míry koroze v železobetonových konstrukcích.

English abstract

The reinforcement corrosion is an undesirable phenomenon, which fastens the durability loss of reinforced concrete. The diagnosis of reinforced concrete structures enables us to determine the actual state of the evaluated structure and on the base of the correct diagnosis we can select the optimum way for rehabilitation of the examined structure. In the paper the attention is stressed to non-destructive determination methods of corrosion in reinforced concrete structures.

Key words in English

corrosion, non-destructive methods, reinforcement, reinforced concrete structures

Authors

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

RIV year

2001

Released

1. 1. 2001

Publisher

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií

Location

Bratislava

Pages from

5

Pages to

12

Pages count

8

BibTex

@{BUT69801
}