Detail publikace

Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích.

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Originální název

Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích.

Anglický název

Diagnosis possibilities of reinforcing steel corrosion in concrete structures.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Trvanlivost celé železobetonové konstrukce je jednoznačně závislá na míře koroze výztuže. Pro stanovení aktuálního stavu posuzované konstrukce slouží vhodná a dokonalá diagnostika míry koroze výztuže va dané konstrukci, na jejímž základě pak lze zvolit optimální způsob sanace vyšetřované konstrukce. V příspěvku jsou uvedeny dnes nejčastěji používané nedestruktivní metody zjišťování míry koroze v železobetonových konstrukcích.

Anglický abstrakt

The durability of the reinforced concrete structure explicitly depends on the size of the reinforcement corrosion. For the determination of the actual state of the examined structure a suitable and perfect diagnosis of the corrosion size in the given structure is necessary. On the base of this diagnostic it is possible to select the optimum mode of the examined structure rehabilitation. In the paper the today mostly used non-destructive methods of corrosion size in reinforced concrete structures are listed.

Klíčová slova v angličtině

corrosion, non-destructive methods, reinforcement, reinforced concrete structures.

Autoři

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Rok RIV

2001

Vydáno

1. 1. 2001

Nakladatel

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Místo

Brno

ISBN

12-11-3700

Kniha

XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí

Strany od

15

Strany do

22

Strany počet

8

BibTex

@{BUT69798
}