Publication detail

Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích.

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

Original Title

Možnosti diagnostiky koroze výztužné oceli v betonových konstrukcích.

English Title

Diagnosis possibilities of reinforcing steel corrosion in concrete structures.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Trvanlivost celé železobetonové konstrukce je jednoznačně závislá na míře koroze výztuže. Pro stanovení aktuálního stavu posuzované konstrukce slouží vhodná a dokonalá diagnostika míry koroze výztuže va dané konstrukci, na jejímž základě pak lze zvolit optimální způsob sanace vyšetřované konstrukce. V příspěvku jsou uvedeny dnes nejčastěji používané nedestruktivní metody zjišťování míry koroze v železobetonových konstrukcích.

English abstract

The durability of the reinforced concrete structure explicitly depends on the size of the reinforcement corrosion. For the determination of the actual state of the examined structure a suitable and perfect diagnosis of the corrosion size in the given structure is necessary. On the base of this diagnostic it is possible to select the optimum mode of the examined structure rehabilitation. In the paper the today mostly used non-destructive methods of corrosion size in reinforced concrete structures are listed.

Key words in English

corrosion, non-destructive methods, reinforcement, reinforced concrete structures.

Authors

DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.

RIV year

2001

Released

1. 1. 2001

Publisher

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Location

Brno

ISBN

12-11-3700

Book

XI. mezinárodní sympozium Sanace betonových konstrukcí

Pages from

15

Pages to

22

Pages count

8

BibTex

@{BUT69798
}