Detail publikace

Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001

SCHAUER, P., KOKTAVÝ, B., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z.

Originální název

Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001

Český název

Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Šumovými a galvanomagnetickými metodami byla provedena charakterizace materiálů CdTe a CdZnTe a optimalizace technologie růstu těchto materiálů s ohledem na jejich praktické využití. Byly rozpracovány metody přípravy, kterými lze získat monokrystaly s velmi kvalitní mikrostrukturou v širokém rozsahu měrného odporu. Pro zvýšení kvality technologických procesů byly rozvíjeny metody charakterizace. Byla představena nová, jinými autory nepublikovaná metoda šumové spektroskopie mělkých energetických hladin v zakázaném pásu energií. Metodami šumové analýzy byla provedena charakterizace i dalších parametrů sledovaných materiálů, zejména pohyblivosti a Hoogeova parametru. Významné bylo měření galvanomagnetických vlastností (elektrická vodivost a Hallova konstanta) v širokém rozsahu teplot a měření absorpce a nízkoteplotní luminiscence. Pomocí multihladinového modelu byl proveden rozbor získaných experimentálních dat a stanoveny parametry příměsových hladin a hladin přirozených defektů.

Český abstrakt

Šumovými a galvanomagnetickými metodami byla provedena charakterizace materiálů CdTe a CdZnTe a optimalizace technologie růstu těchto materiálů s ohledem na jejich praktické využití. Byly rozpracovány metody přípravy, kterými lze získat monokrystaly s velmi kvalitní mikrostrukturou v širokém rozsahu měrného odporu. Pro zvýšení kvality technologických procesů byly rozvíjeny metody charakterizace. Byla představena nová, jinými autory nepublikovaná metoda šumové spektroskopie mělkých energetických hladin v zakázaném pásu energií. Metodami šumové analýzy byla provedena charakterizace i dalších parametrů sledovaných materiálů, zejména pohyblivosti a Hoogeova parametru. Významné bylo měření galvanomagnetických vlastností (elektrická vodivost a Hallova konstanta) v širokém rozsahu teplot a měření absorpce a nízkoteplotní luminiscence. Pomocí multihladinového modelu byl proveden rozbor získaných experimentálních dat a stanoveny parametry příměsových hladin a hladin přirozených defektů.

Vydáno

01.01.2002

Nakladatel

GA ČR Praha

Místo

Brno

Strany počet

40

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT56709,
 author="Pavel {Schauer} and Bohumil {Koktavý} and Luboš {Pazdera} and Zdeněk {Chobola}",
 title="Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001",
 annote="Šumovými a galvanomagnetickými metodami byla provedena charakterizace materiálů CdTe a CdZnTe a optimalizace technologie růstu těchto materiálů s ohledem na jejich praktické využití. Byly rozpracovány metody přípravy, kterými lze získat monokrystaly s velmi kvalitní mikrostrukturou v širokém rozsahu měrného odporu. Pro zvýšení kvality technologických procesů byly rozvíjeny metody charakterizace. Byla představena nová, jinými autory nepublikovaná metoda šumové spektroskopie mělkých energetických hladin v zakázaném pásu energií. Metodami šumové analýzy byla provedena charakterizace i dalších parametrů sledovaných materiálů, zejména pohyblivosti a Hoogeova parametru. Významné bylo měření galvanomagnetických vlastností (elektrická vodivost a Hallova konstanta) v širokém rozsahu teplot a měření absorpce a nízkoteplotní luminiscence. Pomocí multihladinového modelu byl proveden rozbor získaných experimentálních dat a stanoveny parametry příměsových hladin a hladin přirozených defektů.",
 address="GA ČR Praha",
 chapter="56709",
 edition="toto je u výzkumné zpravý nesmyslný údaj",
 institution="GA ČR Praha",
 year="2002",
 month="january",
 publisher="GA ČR Praha",
 type="report"
}