Detail publikace

Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Originální název

Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou

Anglický název

Possibilities of using light-weight fixing material applicable in area with high temperature

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek nastiňuje nové možnosti obnovy povrchu betonových objektů se současným zvýšením jejich tepelného odporu, v důsledku čehož by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti a ekonomické úspoře. Nový materiál by měl být na silikátové bázi. Zvýšený tepelný odpor bude zajišťován provzdušněním směsi. Článek se zabývá možnými způsoby aplikace a věnuje se problematice volby vhodných surovin.

Anglický abstrakt

This paper outlines new possibilities of renovation of concrete surface with increasing of its thermal resistance; this material will be reducing consumption of energy and costs of production. The new material should be created on silicate base. Increased thermal resistance will be provided by aeration of the mixture. This article discusses possible ways of application and is also dedicated to problem of choosing compatible raw materials.

Klíčová slova

izolační materiál, obnova povrchu, vyšší teploty, beton

Klíčová slova v angličtině

insulating material, resurfacing, high temperature, concrete

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Rok RIV

2011

Vydáno

18. 5. 2011

Nakladatel

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Místo

Brno

ISSN

1211-3700

Periodikum

Sanace betonových konstrukcí

Ročník

21

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

141

Strany do

145

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT50488,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou",
  journal="Sanace betonových konstrukcí",
  year="2011",
  volume="21",
  number="1",
  pages="141--145",
  issn="1211-3700"
}