Publication detail

Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou

MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou

English Title

Possibilities of using light-weight fixing material applicable in area with high temperature

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek nastiňuje nové možnosti obnovy povrchu betonových objektů se současným zvýšením jejich tepelného odporu, v důsledku čehož by mělo dojít ke snížení energetické náročnosti a ekonomické úspoře. Nový materiál by měl být na silikátové bázi. Zvýšený tepelný odpor bude zajišťován provzdušněním směsi. Článek se zabývá možnými způsoby aplikace a věnuje se problematice volby vhodných surovin.

English abstract

This paper outlines new possibilities of renovation of concrete surface with increasing of its thermal resistance; this material will be reducing consumption of energy and costs of production. The new material should be created on silicate base. Increased thermal resistance will be provided by aeration of the mixture. This article discusses possible ways of application and is also dedicated to problem of choosing compatible raw materials.

Keywords

izolační materiál, obnova povrchu, vyšší teploty, beton

Key words in English

insulating material, resurfacing, high temperature, concrete

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2011

Released

18. 5. 2011

Publisher

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Location

Brno

ISBN

1211-3700

Periodical

Sanace betonových konstrukcí

Year of study

21

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

141

Pages to

145

Pages count

5

BibTex

@article{BUT50488,
  author="Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Možnosti použití lehčené sanační hmoty vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou teplotou",
  journal="Sanace betonových konstrukcí",
  year="2011",
  volume="21",
  number="1",
  pages="141--145",
  issn="1211-3700"
}