Detail publikace

BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU

NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU

Anglický název

Bentonite - one of the safety barriers of a nuclear waste repository

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní různě zbarvená hornina složená z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu, která vznikla zvětráváním produktů bazického (v menší míře i kyselého) vulkanismu (hlavně tufů). Nositelem charakteristických vlastností bentonitu je montmorillonit - značná sorpční schopnost bentonitu je charakterizovaná vysokou hodnotou výměny bází (schopností přijímat z roztoků určité kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly Mg, někdy i Ca a alkálie) a velkou vnitřní bobtnavostí ve styku s vodou. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály jako je kaolinit, illit, beidellit.

Anglický abstrakt

The extent and orientation of research into bentonites is given by the unique requirements set by the area of its exploitation. Bentonite, or a bentonite-based material, will be used as the main building material of an engineered barrier in the underground repository, preventing any potential leakage of radio nuclides from the container with high-level radioactive waste into a natural barrier and further into the biosphere.

Klíčová slova

bentonit, úložiště, jaderný odpad

Klíčová slova v angličtině

Bentonite, radioactive waste

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.

Rok RIV

2010

Vydáno

3. 11. 2010

Nakladatel

WTA CZ

Místo

Ostrava

ISSN

1213-7308

Periodikum

Zpravodaj WTA CZ

Ročník

4

Číslo

3-4

Stát

Česká republika

Strany od

10

Strany do

12

Strany počet

3

BibTex

@article{BUT49865,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU",
  journal="Zpravodaj WTA CZ",
  year="2010",
  volume="4",
  number="3-4",
  pages="10--12",
  issn="1213-7308"
}