Publication detail

BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU

English Title

Bentonite - one of the safety barriers of a nuclear waste repository

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní různě zbarvená hornina složená z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu, která vznikla zvětráváním produktů bazického (v menší míře i kyselého) vulkanismu (hlavně tufů). Nositelem charakteristických vlastností bentonitu je montmorillonit - značná sorpční schopnost bentonitu je charakterizovaná vysokou hodnotou výměny bází (schopností přijímat z roztoků určité kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly Mg, někdy i Ca a alkálie) a velkou vnitřní bobtnavostí ve styku s vodou. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály jako je kaolinit, illit, beidellit.

English abstract

The extent and orientation of research into bentonites is given by the unique requirements set by the area of its exploitation. Bentonite, or a bentonite-based material, will be used as the main building material of an engineered barrier in the underground repository, preventing any potential leakage of radio nuclides from the container with high-level radioactive waste into a natural barrier and further into the biosphere.

Keywords

bentonit, úložiště, jaderný odpad

Key words in English

Bentonite, radioactive waste

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

RIV year

2010

Released

3. 11. 2010

Publisher

WTA CZ

Location

Ostrava

ISBN

1213-7308

Periodical

Zpravodaj WTA CZ

Year of study

4

Number

3-4

State

Czech Republic

Pages from

10

Pages to

12

Pages count

3

BibTex

@article{BUT49865,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU",
  journal="Zpravodaj WTA CZ",
  year="2010",
  volume="4",
  number="3-4",
  pages="10--12",
  issn="1213-7308"
}