Detail publikace

Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Originální název

Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti

Anglický název

New drainage screed and its mechanical properties

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek je zaměřen na přehled základních vlastností nově vyvinuté stěrky, určené pro vytvoření drenážní vrstvy ve skladbě balkónové podlahy. Je určena tam, kde existuje riziko vnikání vody v kapalné fázi. Odvod této vody je zajištěn pomocí makroskopicky pórovité struktury stěrky. Ve článku je uvedeno na jaké materiálové bázi je stěrka vytvořena, stručný popis nově vyvinuté metody určené pro stanovení vodopropustnosti povrchů, u nichž existuje předpoklad vysoké schopnosti odvádět vodu.

Anglický abstrakt

This article is focused on the overview of the basic properties of new screed, which is designed to create a drainage layer in the structure of the balcony-floor. There is a risk of intrusion of water in liquid phase. Draining is ensured by using a macroscopically porous structure. The article contains on what material base screed is made, a short description of the new developed method for the determination of water permeability of surface, which should be able to drain a lot of water.

Klíčová slova

drenážní stěrka, epoxid, vodopropusnost

Klíčová slova v angličtině

drainage screed, epoxy, water permeability

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Rok RIV

2011

Vydáno

4. 2. 2011

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4232-0

Kniha

Sborník anotací Juniorstav 2011

Strany od

298

Strany do

298

Strany počet

1

BibTex

@inproceedings{BUT36413,
  author="Lenka {Mészárosová}",
  title="Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti",
  booktitle="Sborník anotací Juniorstav 2011",
  year="2011",
  pages="298--298",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4232-0"
}