Publication detail

Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti

MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti

English Title

New drainage screed and its mechanical properties

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek je zaměřen na přehled základních vlastností nově vyvinuté stěrky, určené pro vytvoření drenážní vrstvy ve skladbě balkónové podlahy. Je určena tam, kde existuje riziko vnikání vody v kapalné fázi. Odvod této vody je zajištěn pomocí makroskopicky pórovité struktury stěrky. Ve článku je uvedeno na jaké materiálové bázi je stěrka vytvořena, stručný popis nově vyvinuté metody určené pro stanovení vodopropustnosti povrchů, u nichž existuje předpoklad vysoké schopnosti odvádět vodu.

English abstract

This article is focused on the overview of the basic properties of new screed, which is designed to create a drainage layer in the structure of the balcony-floor. There is a risk of intrusion of water in liquid phase. Draining is ensured by using a macroscopically porous structure. The article contains on what material base screed is made, a short description of the new developed method for the determination of water permeability of surface, which should be able to drain a lot of water.

Keywords

drenážní stěrka, epoxid, vodopropusnost

Key words in English

drainage screed, epoxy, water permeability

Authors

MÉSZÁROSOVÁ, L.

RIV year

2011

Released

4. 2. 2011

Publisher

Akademické nakladatelství CERM

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4232-0

Book

Sborník anotací Juniorstav 2011

Pages from

298

Pages to

298

Pages count

1

BibTex

@inproceedings{BUT36413,
  author="Lenka {Mészárosová}",
  title="Nová drenážní stěrka a její fyzikálně-mechanické vlastnosti",
  booktitle="Sborník anotací Juniorstav 2011",
  year="2011",
  pages="298--298",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4232-0"
}