Detail publikace

Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech

VANĚREK, J. DROCHYTKA, R.

Originální název

Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech

Anglický název

Verification of waste materials utilization in polymer composite materials

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Technologie výroby dřevoplastových kompozitů se začala progresivně rozvíjet v období posledních dvou dekád. Využití nových druhů tohoto kompozitu lze hledat v celé řadě průmyslového odvětví, převážně v automobilovém či stavebním. Pro zlepšení požadovaných vlastností (UV nebo požární odolnost, maziva, ad.), se přidávají různé typy aditiv. Dlouhodobým výzkumem na pracovišti autorů se sleduje vliv přidávání sekundárních odpadů do matrice dřevoplastového kompozitu (WPC), a provádí se komplexní hodnocení vlastností výsledného kompozitního materiálu, zda by mohly být tyto odpadní materiály běžně využívány v systémech WPC bez jakéhokoliv faktoru snížení kvality směsí.

Anglický abstrakt

Technology of wood plastic composites production began to progressively develop over the last two decades. Use of new types of composites can be found in many industrial sectors, primarily in the automotive and building construction. To improve properties of these type of materials (UV and fire resistance, grease, etc..) are various types of additives added. Authors monitored the effect of adding secondary waste materials to WPC and carried out a comprehensive assessment of the properties.

Klíčová slova

dřevoplastový kompozit, druhotné suroviny, aditiva, extruze

Klíčová slova v angličtině

wood plastic composite, secondary raw materials, additives, extrusion

Autoři

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.

Rok RIV

2010

Vydáno

2. 6. 2010

Nakladatel

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3297-0

Kniha

CONSTRUMAT 2010

Strany od

173

Strany do

177

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT34861,
  author="Jan {Vaněrek} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech",
  booktitle="CONSTRUMAT 2010",
  year="2010",
  pages="173--177",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3297-0"
}