Publication detail

Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech

VANĚREK, J. DROCHYTKA, R.

Original Title

Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech

English Title

Verification of waste materials utilization in polymer composite materials

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Technologie výroby dřevoplastových kompozitů se začala progresivně rozvíjet v období posledních dvou dekád. Využití nových druhů tohoto kompozitu lze hledat v celé řadě průmyslového odvětví, převážně v automobilovém či stavebním. Pro zlepšení požadovaných vlastností (UV nebo požární odolnost, maziva, ad.), se přidávají různé typy aditiv. Dlouhodobým výzkumem na pracovišti autorů se sleduje vliv přidávání sekundárních odpadů do matrice dřevoplastového kompozitu (WPC), a provádí se komplexní hodnocení vlastností výsledného kompozitního materiálu, zda by mohly být tyto odpadní materiály běžně využívány v systémech WPC bez jakéhokoliv faktoru snížení kvality směsí.

English abstract

Technology of wood plastic composites production began to progressively develop over the last two decades. Use of new types of composites can be found in many industrial sectors, primarily in the automotive and building construction. To improve properties of these type of materials (UV and fire resistance, grease, etc..) are various types of additives added. Authors monitored the effect of adding secondary waste materials to WPC and carried out a comprehensive assessment of the properties.

Keywords

dřevoplastový kompozit, druhotné suroviny, aditiva, extruze

Key words in English

wood plastic composite, secondary raw materials, additives, extrusion

Authors

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.

RIV year

2010

Released

2. 6. 2010

Publisher

Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta

Location

Bratislava

ISBN

978-80-227-3297-0

Book

CONSTRUMAT 2010

Pages from

173

Pages to

177

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT34861,
  author="Jan {Vaněrek} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Ověření využitelnosti odpadních surovin v kompozitních polymerních materiálech",
  booktitle="CONSTRUMAT 2010",
  year="2010",
  pages="173--177",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3297-0"
}