Detail publikace

SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY

NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY

Anglický název

UNDERSTANDING BEHAVIOUR OF VIBRO-CAST REFRACTORIES DURING THE PRODUCTION PROCESS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Rozdělení žárovzdorných netvarových výrobků popisuje ČSN EN 1402 část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace. Tato norma se zaměřuje pouze na rozdělení žárobetonů podle objemové hmotnosti, podle použité vazby, podle toho, zda se jedná o žárobeton ztekucený či nikoli. Ztekucený žárobeton dále rozděluje podle obsahu cementu na žárobeton se středním (MCC), nízkým (LCC) a velmi nízkým (ULCC) obsahem cementu a na žárobeton bezcementový (NCC). Obecně jsou žárobetony směsi žárovzdorných kameniv a pojiv, které tuhnou a tvrdnou bez zahřívání a po výpalu se jejich užitné vlastnosti několikanásobně zlepšují díky vzniku keramické vazby v materiálu. Předkládaný příspěvek popisuje vliv 5% obsahu cementu ve směsi na jeho chování při vytváření a na jeho výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti.

Anglický abstrakt

Understanding behaviour is a basic assumption for development of quality refractory monotlith. The study deals with the effect of binder on basic properties of castable which are observed during its mixing with water, through drying to burning. One of the most important properties of refractory are lenght changes taking place within a monolith production. These changes were defined by means of dilatation contraction analysis, Schlebinger's device, and determination of length changes by measurement during the production technology.

Klíčová slova

žáromateriál, žárobeton, nízkocementový žárobeton

Klíčová slova v angličtině

castable, LCC castable

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.

Rok RIV

2009

Vydáno

20. 4. 2009

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Kniha

XII Mezinárodní vědecká konference

Strany od

119

Strany do

122

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT34191,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY",
  booktitle="XII Mezinárodní vědecká konference",
  year="2009",
  pages="119--122",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-629-4"
}