Publication detail

SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY

English Title

UNDERSTANDING BEHAVIOUR OF VIBRO-CAST REFRACTORIES DURING THE PRODUCTION PROCESS

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Rozdělení žárovzdorných netvarových výrobků popisuje ČSN EN 1402 část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace. Tato norma se zaměřuje pouze na rozdělení žárobetonů podle objemové hmotnosti, podle použité vazby, podle toho, zda se jedná o žárobeton ztekucený či nikoli. Ztekucený žárobeton dále rozděluje podle obsahu cementu na žárobeton se středním (MCC), nízkým (LCC) a velmi nízkým (ULCC) obsahem cementu a na žárobeton bezcementový (NCC). Obecně jsou žárobetony směsi žárovzdorných kameniv a pojiv, které tuhnou a tvrdnou bez zahřívání a po výpalu se jejich užitné vlastnosti několikanásobně zlepšují díky vzniku keramické vazby v materiálu. Předkládaný příspěvek popisuje vliv 5% obsahu cementu ve směsi na jeho chování při vytváření a na jeho výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti.

English abstract

Understanding behaviour is a basic assumption for development of quality refractory monotlith. The study deals with the effect of binder on basic properties of castable which are observed during its mixing with water, through drying to burning. One of the most important properties of refractory are lenght changes taking place within a monolith production. These changes were defined by means of dilatation contraction analysis, Schlebinger's device, and determination of length changes by measurement during the production technology.

Keywords

žáromateriál, žárobeton, nízkocementový žárobeton

Key words in English

castable, LCC castable

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

RIV year

2009

Released

20. 4. 2009

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-629-4

Book

XII Mezinárodní vědecká konference

Pages from

119

Pages to

122

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT34191,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY",
  booktitle="XII Mezinárodní vědecká konference",
  year="2009",
  pages="119--122",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-629-4"
}