Detail publikace

Ověřování lepených spojů dřevěných prvků

VANĚREK, J.

Originální název

Ověřování lepených spojů dřevěných prvků

Anglický název

Evaluation of glued joints of glulam structure

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Použití lepených prvků je v současné době velmi rozšířené, neboť spojuje nejenom základní materiálové vlastnosti rostlého dřeva, ale i výhody lepeného dřeva. Mezi tyto výhody lze především zahrnout optimální poměr objemové hmotnosti ke statické únosnosti, objemovou stálost, možnost volby vhodného příčného průřezu, architektonické hledisko ad., které předurčují tyto prvky k použití pro nosné konstrukce i většího rozpětí.

Anglický abstrakt

Nowadays at expansion of glued wooden elements should be essential to check quality of bonding joint between adhesive and wood. Its evaluation should be made by several mechanical stability tests which comprise not only joint quality assessment but also fulfilment of technology demands for their applications. One of all the aspects which are described in this paper is the influence of wood moisture contents upon shear stress of glue lines of glued laminated timber. MF, MUF and RF adhesive was used for bonding each wooden lamella at different moisture contents and final results declare significant influence to final stresses.

Klíčová slova v angličtině

glued member, wooden joints

Autoři

VANĚREK, J.

Rok RIV

2009

Vydáno

5. 11. 2009

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-2091-0

Kniha

IDEAS 09

Strany od

71

Strany do

72

Strany počet

2

BibTex

@inproceedings{BUT33945,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Ověřování lepených spojů dřevěných prvků",
  booktitle="IDEAS 09",
  year="2009",
  pages="71--72",
  publisher="Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-2091-0"
}