Publication detail

Ověřování lepených spojů dřevěných prvků

VANĚREK, J.

Original Title

Ověřování lepených spojů dřevěných prvků

English Title

Evaluation of glued joints of glulam structure

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Použití lepených prvků je v současné době velmi rozšířené, neboť spojuje nejenom základní materiálové vlastnosti rostlého dřeva, ale i výhody lepeného dřeva. Mezi tyto výhody lze především zahrnout optimální poměr objemové hmotnosti ke statické únosnosti, objemovou stálost, možnost volby vhodného příčného průřezu, architektonické hledisko ad., které předurčují tyto prvky k použití pro nosné konstrukce i většího rozpětí.

English abstract

Nowadays at expansion of glued wooden elements should be essential to check quality of bonding joint between adhesive and wood. Its evaluation should be made by several mechanical stability tests which comprise not only joint quality assessment but also fulfilment of technology demands for their applications. One of all the aspects which are described in this paper is the influence of wood moisture contents upon shear stress of glue lines of glued laminated timber. MF, MUF and RF adhesive was used for bonding each wooden lamella at different moisture contents and final results declare significant influence to final stresses.

Key words in English

glued member, wooden joints

Authors

VANĚREK, J.

RIV year

2009

Released

5. 11. 2009

Publisher

Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Location

Ostrava

ISBN

978-80-248-2091-0

Book

IDEAS 09

Pages from

71

Pages to

72

Pages count

2

BibTex

@inproceedings{BUT33945,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Ověřování lepených spojů dřevěných prvků",
  booktitle="IDEAS 09",
  year="2009",
  pages="71--72",
  publisher="Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-248-2091-0"
}