Detail publikace

Vývoj drenážní stěrky

DROCHYTKA, R. MÉSZÁROSOVÁ, L.

Originální název

Vývoj drenážní stěrky

Anglický název

Development of the drainage screed

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento příspěvek se věnuje problematice návrhu nové odvodňovací vrstvy jako skladební části pro podlahu. Současně je v něm popsána problematika zkoušení vodopropustnosti vrstvy.

Anglický abstrakt

This article discusses the possibilities of design methods of new drainage screed, which is a part of floor construction and describes method of testing water permeability of this screed.

Klíčová slova

drenážní stěrka, vodopropustnost

Klíčová slova v angličtině

drainage screed, water permeability

Autoři

DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.

Rok RIV

2010

Vydáno

2. 6. 2010

Nakladatel

STU v Bratislavě

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-3297-0

Kniha

Construmat 2010 Sborník příspěvků

Strany od

114

Strany do

116

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT32690,
  author="Rostislav {Drochytka} and Lenka {Mészárosová}",
  title="Vývoj drenážní stěrky",
  booktitle="Construmat 2010 Sborník příspěvků",
  year="2010",
  pages="114--116",
  publisher="STU v Bratislavě",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3297-0"
}