Publication detail

Vývoj drenážní stěrky

DROCHYTKA, R. MÉSZÁROSOVÁ, L.

Original Title

Vývoj drenážní stěrky

English Title

Development of the drainage screed

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Tento příspěvek se věnuje problematice návrhu nové odvodňovací vrstvy jako skladební části pro podlahu. Současně je v něm popsána problematika zkoušení vodopropustnosti vrstvy.

English abstract

This article discusses the possibilities of design methods of new drainage screed, which is a part of floor construction and describes method of testing water permeability of this screed.

Keywords

drenážní stěrka, vodopropustnost

Key words in English

drainage screed, water permeability

Authors

DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.

RIV year

2010

Released

2. 6. 2010

Publisher

STU v Bratislavě

Location

Bratislava

ISBN

978-80-227-3297-0

Book

Construmat 2010 Sborník příspěvků

Pages from

114

Pages to

116

Pages count

3

BibTex

@inproceedings{BUT32690,
  author="Rostislav {Drochytka} and Lenka {Mészárosová}",
  title="Vývoj drenážní stěrky",
  booktitle="Construmat 2010 Sborník příspěvků",
  year="2010",
  pages="114--116",
  publisher="STU v Bratislavě",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-3297-0"
}