Detail publikace

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. HRUZÍKOVÁ, M. SVOBODA, R.

Originální název

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

Český název

Použití pružných prvků v konstrukci koleje

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pražce s pružnou ložnou plochou se podle zkušeností zahraničních železničních správ jeví jako vhodný prvek pro snížení namáhání kolejového lože. V roce 2008 byly v České republice zřízeny dva zkušební úseky s pražci s pružnou ložnou plochou. Jeden úsek v oblouku s malým poloměrem, druhý úsek pro výhybku. V článku jsou uvedeny charakteristiky zkušebních úseků a získané výsledky z prvních měření.

Český abstrakt

Pražce s pružnou ložnou plochou se podle zkušeností zahraničních železničních správ jeví jako vhodný prvek pro snížení namáhání kolejového lože. V roce 2008 byly v České republice zřízeny dva zkušební úseky s pražci s pružnou ložnou plochou. Jeden úsek v oblouku s malým poloměrem, druhý úsek pro výhybku. V článku jsou uvedeny charakteristiky zkušebních úseků a získané výsledky z prvních měření.

Klíčová slova

zkušební úsek, pražce s pružnou ložnou plochou, zatlačení koleje, zatlačení pražců, zrychlení vibrací

Rok RIV

2009

Vydáno

10.03.2009

Nakladatel

FO ART, s.r.o. Bratislava

Místo

Bratislava, SK

ISBN

978-80-88973-50-8

Kniha

5. Fórum kol'ajovej dopravy

Číslo vydání

1

Strany od

121

Strany do

125

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28988,
 author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Miroslava {Hruzíková} and Richard {Svoboda}",
 title="Použití pružných prvků v konstrukci koleje",
 annote="Pražce s pružnou ložnou plochou se podle zkušeností zahraničních železničních správ jeví jako vhodný prvek pro snížení namáhání kolejového lože. V roce 2008 byly v České republice zřízeny dva zkušební úseky s pražci s pružnou ložnou plochou. Jeden úsek v oblouku s malým poloměrem, druhý úsek pro výhybku. V článku jsou uvedeny charakteristiky zkušebních úseků a získané výsledky z prvních měření.",
 address="FO ART, s.r.o. Bratislava",
 booktitle="5. Fórum kol'ajovej dopravy",
 chapter="28988",
 howpublished="print",
 institution="FO ART, s.r.o. Bratislava",
 year="2009",
 month="march",
 pages="121--125",
 publisher="FO ART, s.r.o. Bratislava",
 type="conference paper"
}