Detail publikace

Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin

VANĚREK, J.

Originální název

Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin

Anglický název

Examination of wooden influence on the FRP fabrics application

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zesilování konstrkcí dodatečně lepenými FRP materiály jsou dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanací. staveb. Při aplikaci na dřevěné materiály je velmi důležité posuzovat vliv dřeva (struktura, nehomogenita, pórovitost, sorpční vlastnosti). V rámci experimentu byly zjišťovány vlivy těchto vlasností dřeva na vzájemnou přídržnost dřevo-FRP tkanina.

Anglický abstrakt

Reinforcement of structures by additionally embedded external FRP fabrics is rather dynamically booming type of structures, above all reinforced concrete structures. In case of application on wooden elements is important to determine some aspects, which arise from the macro-, micro- and ultrastrucutre of wood (inhomogeneity, porosity, sorption characteristics etc.). Within solving the experimental works, the influence of these factors was set with the impact on the mutual adhesion between wood and composite reinforcement elements.

Klíčová slova

FRP, tkanina, přídržnost,

Klíčová slova v angličtině

FRP, fabrics, adhesion

Autoři

VANĚREK, J.

Rok RIV

2007

Vydáno

24. 10. 2007

Nakladatel

WTA CZ

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-02-01971-8

Kniha

Sanace a rekonstrukce staveb 2007

Číslo edice

9

Strany od

7

Strany do

11

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT28279,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2007",
  year="2007",
  number="9",
  pages="7--11",
  publisher="WTA CZ",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-02-01971-8"
}