Publication detail

Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin

VANĚREK, J.

Original Title

Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin

English Title

Examination of wooden influence on the FRP fabrics application

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Zesilování konstrkcí dodatečně lepenými FRP materiály jsou dynamicky se rozvíjejícím odvětvím sanací. staveb. Při aplikaci na dřevěné materiály je velmi důležité posuzovat vliv dřeva (struktura, nehomogenita, pórovitost, sorpční vlastnosti). V rámci experimentu byly zjišťovány vlivy těchto vlasností dřeva na vzájemnou přídržnost dřevo-FRP tkanina.

English abstract

Reinforcement of structures by additionally embedded external FRP fabrics is rather dynamically booming type of structures, above all reinforced concrete structures. In case of application on wooden elements is important to determine some aspects, which arise from the macro-, micro- and ultrastrucutre of wood (inhomogeneity, porosity, sorption characteristics etc.). Within solving the experimental works, the influence of these factors was set with the impact on the mutual adhesion between wood and composite reinforcement elements.

Keywords

FRP, tkanina, přídržnost,

Key words in English

FRP, fabrics, adhesion

Authors

VANĚREK, J.

RIV year

2007

Released

24. 10. 2007

Publisher

WTA CZ

Location

Ostrava

ISBN

978-80-02-01971-8

Book

Sanace a rekonstrukce staveb 2007

Edition number

9

Pages from

7

Pages to

11

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT28279,
  author="Jan {Vaněrek}",
  title="Posouzení vlivu dřeva při aplikaci FRP tkanin",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2007",
  year="2007",
  number="9",
  pages="7--11",
  publisher="WTA CZ",
  address="Ostrava",
  isbn="978-80-02-01971-8"
}