Detail publikace

Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody

VANĚREK, J. BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody

Anglický název

Evaluation of Wooden Condition using Ultrasonic Impulse Method

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V rámci prováděného experimentu byl zjišťován vliv fyzikálního stavu dřeva (vlhkost, hmotnostní úbytky vlivem působení dřevokazné houby) a vlivu různých imperfekcí (suky, trhliny) na rychlost šíření ultrazvukového impulsu.

Anglický abstrakt

Non-destructive methods of evaluation (NDE) of wooden structures are commonly used for construction-technical surveys for their advantage of easy application without structure damage. On the other hand is necessary achieved values correctly evaluate with respect to tested area and testing conditions. In the paper are specified results of ultrasonic impulse measuring on testing wooden specimens, and are set different influences on ultrasonic measuring as wood anisotropy and various physical wood conditions.

Klíčová slova

degradace dřeva, nedestruktivní zkoušení

Klíčová slova v angličtině

degradation, wooden materials, non-destructive testing

Autoři

VANĚREK, J.; BROŽOVSKÝ, J.

Rok RIV

2008

Vydáno

6. 3. 2008

Nakladatel

WTA CZ

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-01998-5

Kniha

Sanace a rekonstrukce staveb 2008

Strany od

16

Strany do

22

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT27540,
  author="Jan {Vaněrek} and Jiří {Brožovský}",
  title="Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2008",
  year="2008",
  pages="16--22",
  publisher="WTA CZ",
  address="Brno",
  isbn="978-80-02-01998-5"
}