Publication detail

Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody

VANĚREK, J. BROŽOVSKÝ, J.

Original Title

Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody

English Title

Evaluation of Wooden Condition using Ultrasonic Impulse Method

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V rámci prováděného experimentu byl zjišťován vliv fyzikálního stavu dřeva (vlhkost, hmotnostní úbytky vlivem působení dřevokazné houby) a vlivu různých imperfekcí (suky, trhliny) na rychlost šíření ultrazvukového impulsu.

English abstract

Non-destructive methods of evaluation (NDE) of wooden structures are commonly used for construction-technical surveys for their advantage of easy application without structure damage. On the other hand is necessary achieved values correctly evaluate with respect to tested area and testing conditions. In the paper are specified results of ultrasonic impulse measuring on testing wooden specimens, and are set different influences on ultrasonic measuring as wood anisotropy and various physical wood conditions.

Keywords

degradace dřeva, nedestruktivní zkoušení

Key words in English

degradation, wooden materials, non-destructive testing

Authors

VANĚREK, J.; BROŽOVSKÝ, J.

RIV year

2008

Released

6. 3. 2008

Publisher

WTA CZ

Location

Brno

ISBN

978-80-02-01998-5

Book

Sanace a rekonstrukce staveb 2008

Pages from

16

Pages to

22

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT27540,
  author="Jan {Vaněrek} and Jiří {Brožovský}",
  title="Hodnocení stavu dřeva s využitím ultrazvukové impulsové metody",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2008",
  year="2008",
  pages="16--22",
  publisher="WTA CZ",
  address="Brno",
  isbn="978-80-02-01998-5"
}