Detail publikace

ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH

NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH

Anglický název

WASTE MATERIALS AS DIRECT AND INDIRECT LIGHTWEIGHTING MATERIALS IN THERMAL INSULATING REFRACTORIES

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předkládaný článek diskutuje možnost použití energetického odpadu (teplárenské a elektrárenské strusky) jako přímého lehčiva v tepelně izolačním šamotu a posuzuje také vliv vyhořívajícího odpadního materiálu (papírenské kaly) na výsledné užitné vlastnosti žáromateriálu. Pro výrobu zkušebních těles byla použita struska z Opatovic nad Labem, Strakonic a z Chvaletic. Jako vyhořívající lehčivo byly testovány papírenské kaly ze závodu v Předklášteří u Brna a ze Žiliny.

Anglický abstrakt

The submitted paper discusses possibilities of use of energetic waste (slag from thermal and/or electric power stations) as a direct lightweighting material in a thermal insulating fire clay as well as reviews effects of burning-out waste material (papermill sludge) on resulting utility properties of the refractory. The slag from Opatovice nad Labem, Strakonice, and Chvaletice has been used for manufacture of testing bodies. Papermill sludge from factory in Předklášteří near Brno and from Žilina was tested as burning-out lightweighting material.

Klíčová slova

žárovzdorná keramika, odpadní materiály, přímé lehčivo, nepřímé lehčivo

Klíčová slova v angličtině

energetic waste, papermill sludge , refractories

Autoři

NEVŘIVOVÁ, L.

Rok RIV

2007

Vydáno

19. 9. 2007

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3475-2

Kniha

Sborník konference

Strany od

108

Strany do

116

Strany počet

9

BibTex

@inproceedings{BUT23059,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH",
  booktitle="Sborník konference",
  year="2007",
  pages="108--116",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3475-2"
}