Publication detail

ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH

NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH

English Title

WASTE MATERIALS AS DIRECT AND INDIRECT LIGHTWEIGHTING MATERIALS IN THERMAL INSULATING REFRACTORIES

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Předkládaný článek diskutuje možnost použití energetického odpadu (teplárenské a elektrárenské strusky) jako přímého lehčiva v tepelně izolačním šamotu a posuzuje také vliv vyhořívajícího odpadního materiálu (papírenské kaly) na výsledné užitné vlastnosti žáromateriálu. Pro výrobu zkušebních těles byla použita struska z Opatovic nad Labem, Strakonic a z Chvaletic. Jako vyhořívající lehčivo byly testovány papírenské kaly ze závodu v Předklášteří u Brna a ze Žiliny.

English abstract

The submitted paper discusses possibilities of use of energetic waste (slag from thermal and/or electric power stations) as a direct lightweighting material in a thermal insulating fire clay as well as reviews effects of burning-out waste material (papermill sludge) on resulting utility properties of the refractory. The slag from Opatovice nad Labem, Strakonice, and Chvaletice has been used for manufacture of testing bodies. Papermill sludge from factory in Předklášteří near Brno and from Žilina was tested as burning-out lightweighting material.

Keywords

žárovzdorná keramika, odpadní materiály, přímé lehčivo, nepřímé lehčivo

Key words in English

energetic waste, papermill sludge , refractories

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.

RIV year

2007

Released

19. 9. 2007

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3475-2

Book

Sborník konference

Pages from

108

Pages to

116

Pages count

9

BibTex

@inproceedings{BUT23059,
  author="Lenka {Nevřivová}",
  title="ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH",
  booktitle="Sborník konference",
  year="2007",
  pages="108--116",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3475-2"
}