Detail publikace

Matematické modely karbonatace betonu

CHROMÁ, M. KŘÍSTEK, R. TEPLÝ, B.

Originální název

Matematické modely karbonatace betonu

Český název

Matematické modely karbonatace betonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pravděpodobně nejzávažnějším typem degradace betonových konstrukcí je koroze ocelové výztuže, přinášející významné ekonomické důsledky. Nejčastějším jevem vedoucím k této korozi je karbonatace betonu. V minulých letech bylo vyvinuto velké množství deterministických modelů, které tento jev popisují. V příspěvku je popsáno a následně srovnáno několik modelů, které se liší především množstvím vstupních parametrů.

Český abstrakt

Pravděpodobně nejzávažnějším typem degradace betonových konstrukcí je koroze ocelové výztuže, přinášející významné ekonomické důsledky. Nejčastějším jevem vedoucím k této korozi je karbonatace betonu. V minulých letech bylo vyvinuto velké množství deterministických modelů, které tento jev popisují. V příspěvku je popsáno a následně srovnáno několik modelů, které se liší především množstvím vstupních parametrů.

Rok RIV

2005

Vydáno

01.09.2005

Místo

Rajecké Teplice, SR

ISBN

80-8070-451-1

Kniha

Construmat 2005

Strany od

38

Strany do

41

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21226,
  author="Markéta {Rovnaníková} and Richard {Křístek} and Břetislav {Teplý}",
  title="Matematické modely karbonatace betonu",
  annote="Pravděpodobně nejzávažnějším typem degradace betonových konstrukcí je koroze ocelové výztuže, přinášející významné ekonomické důsledky. Nejčastějším jevem vedoucím k této korozi je karbonatace betonu. V minulých letech bylo vyvinuto velké množství deterministických modelů, které tento jev popisují. V příspěvku je popsáno a následně srovnáno několik modelů, které se liší především množstvím vstupních parametrů.",
  booktitle="Construmat 2005",
  chapter="21226",
  year="2005",
  month="september",
  pages="38--41",
  type="conference paper"
}