Detail publikace

Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.

ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P. GRZESZCZYK, S.

Originální název

Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.

Anglický název

Investigation of microstructure and the effect of corrosion environment on self compacting concretes.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V článku jsou popsány mechanické vlastnosti samozhutnitelných betonů s vysokým obsahem popílku a mikromletého vápence. Zkušební tělesa vykazovala pevnost v tlaku až 85 MPa po 28 dnech. U těchto vzorků byla zkoumána korozní odolnost v prostředí dest. vody, MgCl2, NH4Cl, Na2SO4 a HCl. Tělesa byla ponořena v korozních prostředích 60 dnů. Následně byla zkoumána mikrostruktura rtuťovou porozimetrií a elektronovým skenovacím mikroskopem a mechanické vlastnosti. Výsledky ukazují na výbornou odolnost proti působení chemických látek.

Anglický abstrakt

The mechanical properties of self compacting concrete (SCC) with high amount of fly ash and limestone were investigated. SCC exhibited the 28 days compressive strength about 85 MPa. The resistance against aggressive environments was investigated. The specimens were immersed into solution of MgCl2, NH4Cl, Na2SO4, HCl and distilled water for 60 days. Mechanical properties and microstructure were inspected. The results show a very good resistance of SSC against aggressive solutions.

Klíčová slova v angličtině

SCC, corrosion, resistance, strength

Autoři

ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; GRZESZCZYK, S.

Rok RIV

2005

Vydáno

1. 11. 2005

Nakladatel

ČBS a ČBS Servis, s.r.o.

Místo

Hradec Králové

Strany od

491

Strany do

495

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT20470,
  author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Stefania {Grzeszczyk}",
  title="Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.",
  booktitle="12: Betonářské dny 2005",
  year="2005",
  number="1.",
  pages="491--495",
  publisher="ČBS  a ČBS Servis, s.r.o.",
  address="Hradec Králové"
}