Publication detail

Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.

ROVNANÍKOVÁ, P. BAYER, P. GRZESZCZYK, S.

Original Title

Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.

Czech Title

Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou popsány mechanické vlastnosti samozhutnitelných betonů s vysokým obsahem popílku a mikromletého vápence. Zkušební tělesa vykazovala pevnost v tlaku až 85 MPa po 28 dnech. U těchto vzorků byla zkoumána korozní odolnost v prostředí dest. vody, MgCl2, NH4Cl, Na2SO4 a HCl. Tělesa byla ponořena v korozních prostředích 60 dnů. Následně byla zkoumána mikrostruktura rtuťovou porozimetrií a elektronovým skenovacím mikroskopem a mechanické vlastnosti. Výsledky ukazují na výbornou odolnost proti působení chemických látek.

Czech abstract

V článku jsou popsány mechanické vlastnosti samozhutnitelných betonů s vysokým obsahem popílku a mikromletého vápence. Zkušební tělesa vykazovala pevnost v tlaku až 85 MPa po 28 dnech. U těchto vzorků byla zkoumána korozní odolnost v prostředí dest. vody, MgCl2, NH4Cl, Na2SO4 a HCl. Tělesa byla ponořena v korozních prostředích 60 dnů. Následně byla zkoumána mikrostruktura rtuťovou porozimetrií a elektronovým skenovacím mikroskopem a mechanické vlastnosti. Výsledky ukazují na výbornou odolnost proti působení chemických látek.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT20470,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Stefania {Grzeszczyk}",
 title="Studium mikrostruktury a vlivu agresivních prostředí na samozhutnitelné betony.",
 annote="V článku jsou popsány mechanické vlastnosti samozhutnitelných betonů s vysokým obsahem popílku a mikromletého vápence. Zkušební tělesa vykazovala pevnost v tlaku až 85 MPa po 28 dnech. U těchto vzorků byla zkoumána korozní odolnost v prostředí dest. vody, MgCl2, NH4Cl, Na2SO4 a HCl. Tělesa byla ponořena v korozních prostředích 60 dnů. Následně byla zkoumána mikrostruktura rtuťovou porozimetrií a elektronovým skenovacím mikroskopem a mechanické vlastnosti. Výsledky ukazují na výbornou odolnost proti působení chemických látek.",
 address="ČBS a ČBS Servis, s.r.o.",
 booktitle="12: Betonářské dny 2005",
 chapter="20470",
 institution="ČBS a ČBS Servis, s.r.o.",
 year="2005",
 month="november",
 pages="491--495",
 publisher="ČBS a ČBS Servis, s.r.o.",
 type="conference paper"
}