Detail publikace

Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů

BARÁNEK, Š. ČERNÝ, V. MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Originální název

Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů

Anglický název

Effect of water saturation on the electrical conductivity of silicate composites

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Elektricky vodivé kompozitní materiály jsou v dnešní době široce používány v mnoha průmyslových aplikacích včetně stavebních materiálů. Jednou z možných aplikací je jako odporová sonda. Tyto sondy byly navrženy tak, aby monitorovaly vnitřní strukturální změny stavebních materiálů zabudovaných do konstrukce a předpovídaly jejich trvanlivost, přetížení nebo vady. Nejčastěji používané kompozitní materiály jsou silikátové nebo biopolymerní s plnivem na bázi uhlíku. Tento článek je věnován studiu mikrostruktury silikátových elektricky vodivých kompozitů s plnivy na bázi grafitu. Mikrostrukturní tvar plniv byl zvolen s ohledem na zachování co nejvyšší vodivosti. Dále byl sledován vliv stupně nasycení vodou na elektricky vodivé vlastnosti silikátového kompozitu.

Anglický abstrakt

Electrically conductive composite materials are now commonly used in many industrial applications including building materials. One of the possible applications is as a resistive sensor. These sensors have been designed to monitor the internal structural changes of building materials incorporated into a structure and predict their durability, overloading or defects. The most commonly used composite materials are silicate or biopolymer with carbon-based fillers. This paper is focused on the study of the microstructure of silicate electrically conductive composites with graphite-based fillers. The microstructure shape of the fillers was chosen to maintain the highest possible conductivity. Furthermore, the influence of the degree of water saturation on the electrically conductive properties of the silicate composite was studied.

Klíčová slova

Elektro vodivý kompozit, uhlík, grafit, nasycení vodou, rezistivita

Klíčová slova v angličtině

Electrically conductive composite, carbon, graphite, water saturation, resistivity

Autoři

BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

13. 3. 2023

Nakladatel

TZB info

Místo

Praha

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

březen

Číslo

2023

Stát

Česká republika

Strany počet

14

URL

BibTex

@article{BUT187106,
  author="Šimon {Baránek} and Vít {Černý} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů",
  journal="TZB-info",
  year="2023",
  volume="březen",
  number="2023",
  pages="14",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/25049-vliv-nasyceni-vodou-na-elektrickou-vodivost-silikatovych-kompozitu"
}