Publication detail

Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů

BARÁNEK, Š. ČERNÝ, V. MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů

English Title

Effect of water saturation on the electrical conductivity of silicate composites

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Elektricky vodivé kompozitní materiály jsou v dnešní době široce používány v mnoha průmyslových aplikacích včetně stavebních materiálů. Jednou z možných aplikací je jako odporová sonda. Tyto sondy byly navrženy tak, aby monitorovaly vnitřní strukturální změny stavebních materiálů zabudovaných do konstrukce a předpovídaly jejich trvanlivost, přetížení nebo vady. Nejčastěji používané kompozitní materiály jsou silikátové nebo biopolymerní s plnivem na bázi uhlíku. Tento článek je věnován studiu mikrostruktury silikátových elektricky vodivých kompozitů s plnivy na bázi grafitu. Mikrostrukturní tvar plniv byl zvolen s ohledem na zachování co nejvyšší vodivosti. Dále byl sledován vliv stupně nasycení vodou na elektricky vodivé vlastnosti silikátového kompozitu.

English abstract

Electrically conductive composite materials are now commonly used in many industrial applications including building materials. One of the possible applications is as a resistive sensor. These sensors have been designed to monitor the internal structural changes of building materials incorporated into a structure and predict their durability, overloading or defects. The most commonly used composite materials are silicate or biopolymer with carbon-based fillers. This paper is focused on the study of the microstructure of silicate electrically conductive composites with graphite-based fillers. The microstructure shape of the fillers was chosen to maintain the highest possible conductivity. Furthermore, the influence of the degree of water saturation on the electrically conductive properties of the silicate composite was studied.

Keywords

Elektro vodivý kompozit, uhlík, grafit, nasycení vodou, rezistivita

Key words in English

Electrically conductive composite, carbon, graphite, water saturation, resistivity

Authors

BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Released

13. 3. 2023

Publisher

TZB info

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

březen

Number

2023

State

Czech Republic

Pages count

14

URL

BibTex

@article{BUT187106,
  author="Šimon {Baránek} and Vít {Černý} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Vliv nasycení vodou na elektrickou vodivost silikátových kompozitů",
  journal="TZB-info",
  year="2023",
  volume="březen",
  number="2023",
  pages="14",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/25049-vliv-nasyceni-vodou-na-elektrickou-vodivost-silikatovych-kompozitu"
}