Detail publikace

Srovnání přístupu různých autorů k metodě Objectives and Key Results

KOPECKÝ, J. ŽIŽLAVSKÝ, O.

Originální název

Srovnání přístupu různých autorů k metodě Objectives and Key Results

Český název

Srovnání přístupu různých autorů k metodě Objectives and Key Results

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem tohoto článku je porovnat přístupy různých autorů ke stanovení, sledování a hodnocení cílů pomocí metody Objectives Key Results (OKR). Článek vychází z rešerše dostupné literatury týkající se metody OKR. Nejprve jsou na základě rešerše literatury identifikovány a vysvětleny jednotlivé složky OKR. Dále jsou shrnuty přístupy jednotlivých autorů k těmto složkám OKR. Přístupy jednotlivých autorů jsou porovnány v tabulce. Zjištěné rozdíly mezi přístupy nejsou významné, ale přesto existují. Důvody těchto rozdílů (pokud jsou známy), možné výhody a nevýhody jsou diskutovány v části diskuse. Hlavním výstupem práce je možnost seznámit se s metodou OKR jako s moderním, agilním a efektivním přístupem ke stanovování a dosahování podnikových cílů ve srovnání s tradičním přístupem řízení podle cílů (MBO), který zavedl již před téměř 70 lety Peter Drucker a který se v mnoha firmách stále používá. Tento článek také umožňuje čtenářům udělat si rychlou představu o rozdílech mezi jednotlivými autory v přístupu k OKR. Tento článek proto slouží jako výchozí bod pro úvodní seznámení s metodou OKR pro ty, kteří se o tuto metodu začínají zajímat, ať už z hlediska praktického využití, nebo z hlediska výzkumu.

Český abstrakt

Cílem tohoto článku je porovnat přístupy různých autorů ke stanovení, sledování a hodnocení cílů pomocí metody Objectives Key Results (OKR). Článek vychází z rešerše dostupné literatury týkající se metody OKR. Nejprve jsou na základě rešerše literatury identifikovány a vysvětleny jednotlivé složky OKR. Dále jsou shrnuty přístupy jednotlivých autorů k těmto složkám OKR. Přístupy jednotlivých autorů jsou porovnány v tabulce. Zjištěné rozdíly mezi přístupy nejsou významné, ale přesto existují. Důvody těchto rozdílů (pokud jsou známy), možné výhody a nevýhody jsou diskutovány v části diskuse. Hlavním výstupem práce je možnost seznámit se s metodou OKR jako s moderním, agilním a efektivním přístupem ke stanovování a dosahování podnikových cílů ve srovnání s tradičním přístupem řízení podle cílů (MBO), který zavedl již před téměř 70 lety Peter Drucker a který se v mnoha firmách stále používá. Tento článek také umožňuje čtenářům udělat si rychlou představu o rozdílech mezi jednotlivými autory v přístupu k OKR. Tento článek proto slouží jako výchozí bod pro úvodní seznámení s metodou OKR pro ty, kteří se o tuto metodu začínají zajímat, ať už z hlediska praktického využití, nebo z hlediska výzkumu.

Klíčová slova

Objectives and Key Results, OKR, OKR rešerše, OKR srovnání přístupů

Vydáno

06.02.2023

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-261-1129-0

Kniha

Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022

Číslo vydání

2022

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT182516,
 author="Jakub {Kopecký} and Ondřej {Žižlavský}",
 title="Srovnání přístupu různých autorů k metodě Objectives and Key Results",
 annote="Cílem tohoto článku je porovnat přístupy různých autorů ke stanovení, sledování a hodnocení cílů pomocí metody Objectives Key Results (OKR). Článek vychází z rešerše dostupné literatury týkající se metody OKR. Nejprve jsou na základě rešerše literatury identifikovány a vysvětleny jednotlivé složky OKR. Dále jsou shrnuty přístupy jednotlivých autorů k těmto složkám OKR. Přístupy jednotlivých autorů jsou porovnány v tabulce. Zjištěné rozdíly mezi přístupy nejsou významné, ale přesto existují. Důvody těchto rozdílů (pokud jsou známy), možné výhody a nevýhody jsou diskutovány v části diskuse. Hlavním výstupem práce je možnost seznámit se s metodou OKR jako s moderním, agilním a efektivním přístupem ke stanovování a dosahování podnikových cílů ve srovnání s tradičním přístupem řízení podle cílů (MBO), který zavedl již před téměř 70 lety Peter Drucker a který se v mnoha firmách stále používá. Tento článek také umožňuje čtenářům udělat si rychlou představu o rozdílech mezi jednotlivými autory v přístupu k OKR. Tento článek proto slouží jako výchozí bod pro úvodní seznámení s metodou OKR pro ty, kteří se o tuto metodu začínají zajímat, ať už z hlediska praktického využití, nebo z hlediska výzkumu.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022",
 chapter="182516",
 howpublished="online",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2023",
 month="february",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni"
}