Detail publikace

VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL

KOHUTOVÁ, A. NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL

Anglický název

THE INFLUENCE OF STABILIZATION OF COLLOIDAL SIO2 SOLUTIONS ON THE FORMATION OF SOL-GEL BONDS

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Koloidní SiO2 lze charakterizovat jako suspenzi částic oxidu křemičitého v kapalné fázi. Díky dostatečně malé velikosti částic (1 - 100 nm) nezpůsobuje gravitace jejich usazování. Sol SiO2 se vyznačuje vysokou stabilitou a vysokým obsahem pevné fáze v roztoku. Pro jeho stabilizaci může být využito různých iontů, nejčastěji Na+, NH4+, Cl- a OH. Článek se zabývá výzkumem vlivu rozdílných stabilizačních iontů na tvorbu gelu a na jeho chování při sušení. Popsán je také vliv stabilizace solů na vznik vazby sol-gel v systémech s mikroplnivem. Analýza vlastností vzniklých xerogelů je provedena dostupnými analytickými metodami.

Anglický abstrakt

Colloidal SiO2 can be characterized as a suspension of silica particles in the liquid phase. Thanks to the sufficiently small size of the particles (1 - 100 nm) gravity does not cause them to settle. Silica sol is characterized by high stability and high content of the solid phase in the solution. For its stabilization, various ions can be used, most often Na+, NH4+, Cl- and OH. The article deals with research on the effect of different stabilizing ions on gel formation and on its behavior during drying. The influence of sol stabilization on the formation of the sol-gel bond in systems with microfillers is also described. The analysis of properties of the resulting xerogels is performed using available analytical methods.

Klíčová slova

Sol-gel; koloidní silika; gelační činidlo

Klíčová slova v angličtině

Sol-gel, colloidal silica, gelling agent

Autoři

KOHUTOVÁ, A.; NEVŘIVOVÁ, L.

Vydáno

25. 1. 2023

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-80-6

Kniha

Juniorstav 2023 : sborník příspěvků. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství.

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT181572,
  author="Alice {Kohutová} and Lenka {Nevřivová}",
  title="VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL
",
  booktitle="Juniorstav 2023 : sborník příspěvků. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství.",
  year="2023",
  pages="7",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="	978-80-86433-80-6"
}