Detail patentu

Soustava k monitoringu úniku odpadních vod z dvouplášťové kanalizační stoky v reálném čase

CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P. MACSEK, T. MÜNSTER, P. TOMŠŮ, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Soustava k monitoringu úniku odpadních vod z dvouplášťové kanalizační stoky v reálném čase, využívající měření teploty optickým kabelem na principu Ramanovského rozptylu světla, obsahuje tři souběžně s kanalizačními trubkami vedené optické kabely (1, 2, 3); spodní kabel (1) k detekci úniku odpadních vod z vnějšího pláště (5a) kanalizačního potrubí (5) do podloží (6) je volně veden v úrovni 20 až 100 mm pod nejnižším bodem vnějšího pláště (5a) dvouplášťové kanalizační stoky, horní kabel (2) k detekci porušení dvouplášťového kanalizačního potrubí (5) působením lidského faktoru, zejména při výkopových pracích, je veden v úrovni 50 až 200 mm nad nejvyšším bodem vnějšího pláště (5a) v mikrochráničce, a střední kabel (3) ke kontinuálnímu monitoringu úniku odpadních vod z vnitřního potrubí (5b) do meziprostoru dvouplášťového kanalizačního potrubí (5) je veden v meziprostoru dvouplášťové kanalizační stoky na dně vnějšího pláště (5a) potrubí v průchodkách spojených s distančními objímkami (5c) zabezpečujícími rozestupy mezi vnitřním potrubím (5b) a vnějším pláštěm (5a) dvouplášťové kanalizační stoky. Jeden nebo oba konce všech tří kabelů (1, 2, 3) jsou vyvedeny do vyhodnocovací jednotky k vyhodnocování signálů monitorovacích optických kabelů (1, 2, 3) v určených časových intervalech.

Klíčová slova

monitoring, únik odpadních vod, DTS

Číslo patentu

309382

Datum přihlášky

9. 7. 2021

Datum zápisu

14. 9. 2022

Datum skončení platnosti

9. 7. 2023

Vlastník

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, Česká republika Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek