Patent detail

Soustava k monitoringu úniku odpadních vod z dvouplášťové kanalizační stoky v reálném čase

CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P. MACSEK, T. MÜNSTER, P. TOMŠŮ, J.

Patent type

Patent

Abstract

Soustava k monitoringu úniku odpadních vod z dvouplášťové kanalizační stoky v reálném čase, využívající měření teploty optickým kabelem na principu Ramanovského rozptylu světla, obsahuje tři souběžně s kanalizačními trubkami vedené optické kabely (1, 2, 3); spodní kabel (1) k detekci úniku odpadních vod z vnějšího pláště (5a) kanalizačního potrubí (5) do podloží (6) je volně veden v úrovni 20 až 100 mm pod nejnižším bodem vnějšího pláště (5a) dvouplášťové kanalizační stoky, horní kabel (2) k detekci porušení dvouplášťového kanalizačního potrubí (5) působením lidského faktoru, zejména při výkopových pracích, je veden v úrovni 50 až 200 mm nad nejvyšším bodem vnějšího pláště (5a) v mikrochráničce, a střední kabel (3) ke kontinuálnímu monitoringu úniku odpadních vod z vnitřního potrubí (5b) do meziprostoru dvouplášťového kanalizačního potrubí (5) je veden v meziprostoru dvouplášťové kanalizační stoky na dně vnějšího pláště (5a) potrubí v průchodkách spojených s distančními objímkami (5c) zabezpečujícími rozestupy mezi vnitřním potrubím (5b) a vnějším pláštěm (5a) dvouplášťové kanalizační stoky. Jeden nebo oba konce všech tří kabelů (1, 2, 3) jsou vyvedeny do vyhodnocovací jednotky k vyhodnocování signálů monitorovacích optických kabelů (1, 2, 3) v určených časových intervalech.

Keywords

monitoring, únik odpadních vod, DTS

Patent number

309382

Date of application

9. 7. 2021

Date of registration

14. 9. 2022

Date of expiry

9. 7. 2023

Owner

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov, Česká republika Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result