Detail publikace

Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek

MELICHAR, T. BYDŽOVSKÝ, J. MÉSZÁROSOVÁ, L. DUFKA, A.

Originální název

Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek

Anglický název

Effect of wood-cement materials composition on stabilization of spruce chips properties

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá detailní analýzou vlivu složení dřevo-cementových kompozitů v návaznosti na působení vody. Další z podstatných oblastí prezentovaného výzkumu je analýa shopnosti modifikované matrice (různými typy průmyslových odpadů) fixovat cukry ve struktuře dřevní hmoty, a to s ohledem na eventuální ovlivění průběhu hydratace cementové matrice.

Anglický abstrakt

This paper deals with a detailed analysis of the influence of the wood-cement materials composition in relation to the effect of liquid water. Another essential area of the presented research is the analysing the ability of the modified matrix (by different types of industrial wastes) to fix sugars in the structure of the wood mass, with regard to the possible affecting the hydration process of the cement matrix.

Klíčová slova

Dřevo-cementový materiál; složení; modifikace; smrkové dřevo; stabilizace; mineralogie; vodní lázeň; cukr; výluh.

Klíčová slova v angličtině

Wood-cement material; composition; modification; spruce wood; stabilization; mineralogy; water bath; sugar; leach.

Autoři

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.

Vydáno

26. 4. 2022

Nakladatel

Topinfo s.r.o.

Místo

Praha

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

2022

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

9

URL

BibTex

@article{BUT181463,
  author="Tomáš {Melichar} and Jiří {Bydžovský} and Lenka {Mészárosová} and Amos {Dufka}",
  title="Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek",
  journal="TZB-info",
  year="2022",
  volume="2022",
  number="1",
  pages="1--10",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/23758-vliv-slozeni-drevocementovych-hmot-na-stabilizaci-vlastnosti-smrkovych-trisek"
}