Publication detail

Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek

MELICHAR, T. BYDŽOVSKÝ, J. MÉSZÁROSOVÁ, L. DUFKA, A.

Original Title

Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek

English Title

Effect of wood-cement materials composition on stabilization of spruce chips properties

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá detailní analýzou vlivu složení dřevo-cementových kompozitů v návaznosti na působení vody. Další z podstatných oblastí prezentovaného výzkumu je analýa shopnosti modifikované matrice (různými typy průmyslových odpadů) fixovat cukry ve struktuře dřevní hmoty, a to s ohledem na eventuální ovlivění průběhu hydratace cementové matrice.

English abstract

This paper deals with a detailed analysis of the influence of the wood-cement materials composition in relation to the effect of liquid water. Another essential area of the presented research is the analysing the ability of the modified matrix (by different types of industrial wastes) to fix sugars in the structure of the wood mass, with regard to the possible affecting the hydration process of the cement matrix.

Keywords

Dřevo-cementový materiál; složení; modifikace; smrkové dřevo; stabilizace; mineralogie; vodní lázeň; cukr; výluh.

Key words in English

Wood-cement material; composition; modification; spruce wood; stabilization; mineralogy; water bath; sugar; leach.

Authors

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A.

Released

26. 4. 2022

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

2022

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

10

Pages count

9

URL

BibTex

@article{BUT181463,
  author="Tomáš {Melichar} and Jiří {Bydžovský} and Lenka {Mészárosová} and Amos {Dufka}",
  title="Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek",
  journal="TZB-info",
  year="2022",
  volume="2022",
  number="1",
  pages="1--10",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/23758-vliv-slozeni-drevocementovych-hmot-na-stabilizaci-vlastnosti-smrkovych-trisek"
}