Detail publikace

Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek.

BARÁNEK, Š. ČERNÝ, V. MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Originální název

Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek.

Anglický název

Effect of graphite powder grain size on the electrical conductivity of silicate composites under different exposure conditions.

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Elektricky vodivé kompozitní materiály jsou v dnešní době široce používány v mnoha průmyslových aplikacích včetně stavebních materiálů. Jednou z možných aplikací je jako odporová sonda. Tyto sondy byly navrženy tak, aby monitorovaly vnitřní strukturální změny stavebních materiálů zabudovaných do konstrukce a předpovídaly jejich trvanlivost, přetížení nebo vady. Nejčastěji používané kompozitní materiály jsou silikátové nebo biopolymerní s plnivem na bázi uhlíku. Tento článek je věnován studiu mikrostruktury silikátových elektricky vodivých kompozitů s plnivy na bázi grafitu. Mikrostrukturní tvar plniv byl zvolen s ohledem na zachování co nejvyšší vodivosti. Dále byl sledován vliv vlhkosti na elektricky vodivé vlastnosti silikátového kompozitu.

Anglický abstrakt

Electrically conductive composite materials are now widely used in many industrial applications including building materials. One possible application is as a resistive probe. These probes have been designed to monitor the internal structural changes of building materials incorporated into a structure and predict their durability, overloading or defects. The most commonly used composite materials are silicate or biopolymer with carbon-based fillers. This paper is devoted to the study of the microstructure of silicate electrically conductive composites with graphite-based fillers. The microstructure shape of the fillers was chosen to maintain the highest possible conductivity. Furthermore, the effect of moisture on the electrically conductive properties of the silicate composite was investigated.

Klíčová slova

mikrostruktura, vodivost, elektronový mikroskop, makroskopie, kompozit, grafit.

Klíčová slova v angličtině

microstructure, conductivity, electron microscopy, macroscopy, composite, graphite.

Autoři

BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

10. 11. 2022

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-7623-098-9

Kniha

Sanace a rekonstrukce staveb 2022

Edice

2022

Číslo edice

1

Strany od

18

Strany do

26

Strany počet

124

BibTex

@inproceedings{BUT180739,
  author="Šimon {Baránek} and Vít {Černý} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek.",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2022",
  year="2022",
  series="2022",
  number="1",
  pages="18--26",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7623-098-9"
}