Publication detail

Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek.

BARÁNEK, Š. ČERNÝ, V. MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek.

English Title

Effect of graphite powder grain size on the electrical conductivity of silicate composites under different exposure conditions.

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Elektricky vodivé kompozitní materiály jsou v dnešní době široce používány v mnoha průmyslových aplikacích včetně stavebních materiálů. Jednou z možných aplikací je jako odporová sonda. Tyto sondy byly navrženy tak, aby monitorovaly vnitřní strukturální změny stavebních materiálů zabudovaných do konstrukce a předpovídaly jejich trvanlivost, přetížení nebo vady. Nejčastěji používané kompozitní materiály jsou silikátové nebo biopolymerní s plnivem na bázi uhlíku. Tento článek je věnován studiu mikrostruktury silikátových elektricky vodivých kompozitů s plnivy na bázi grafitu. Mikrostrukturní tvar plniv byl zvolen s ohledem na zachování co nejvyšší vodivosti. Dále byl sledován vliv vlhkosti na elektricky vodivé vlastnosti silikátového kompozitu.

English abstract

Electrically conductive composite materials are now widely used in many industrial applications including building materials. One possible application is as a resistive probe. These probes have been designed to monitor the internal structural changes of building materials incorporated into a structure and predict their durability, overloading or defects. The most commonly used composite materials are silicate or biopolymer with carbon-based fillers. This paper is devoted to the study of the microstructure of silicate electrically conductive composites with graphite-based fillers. The microstructure shape of the fillers was chosen to maintain the highest possible conductivity. Furthermore, the effect of moisture on the electrically conductive properties of the silicate composite was investigated.

Keywords

mikrostruktura, vodivost, elektronový mikroskop, makroskopie, kompozit, grafit.

Key words in English

microstructure, conductivity, electron microscopy, macroscopy, composite, graphite.

Authors

BARÁNEK, Š.; ČERNÝ, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Released

10. 11. 2022

Publisher

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-7623-098-9

Book

Sanace a rekonstrukce staveb 2022

Edition

2022

Edition number

1

Pages from

18

Pages to

26

Pages count

124

BibTex

@inproceedings{BUT180739,
  author="Šimon {Baránek} and Vít {Černý} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Vliv zrnitosti grafitového prášku na elektro vodivost silikátových kompozitů za různých expozičních podmínek.",
  booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2022",
  year="2022",
  series="2022",
  number="1",
  pages="18--26",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7623-098-9"
}