Detail publikace

Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin

HODUL, J. ŽLEBEK, T.

Originální název

Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin

Anglický název

Chemically resistant coatings applicable also as sprays using secondary raw materials

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o možnostech využití druhotných surovin, včetně upravených nebezpečných odpadů, do nátěrových hmot, které jsou aplikovatelnou také technologií nástřiku. Jedná se o polymerní nátěrové hmoty vykazující vysokou chemickou odolnost a vysokou přilnavost ke kovovým a betonovým podkladům. Konkrétně se jednalo o prověření vybraných vlastností třívrstvých nátěrových systémů, které byly navrženy ve dvou úrovních, a to s vyšším obsahem druhotných surovin NS-A (Ecology) a s aplikací směsi primární a druhotné suroviny jako plniva úrovně Economy (NS-B). Sledována byla také mikrostruktura nátěrových hmot pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

Anglický abstrakt

The paper deals with the possibilities of using secondary raw materials, including treated hazardous waste, in coating materials, which are also applicable by spraying technology. These are polymeric coatings showing high chemical resistance and high adhesion to metal and concrete substrates. Specifically, it was an examination of selected properties of three-layer coating systems, which were designed in two levels, with a higher content of secondary raw materials (Ecology) and with the application of a mixture of primary and secondary raw materials as fillers - the Economy level. The microstructure of the coatings was also monitored using a scanning electron microscopy (SEM).

Klíčová slova

coating; secondary raw materials; epoxy resin; hazrdous waste; microstructure

Klíčová slova v angličtině

coating; secondary raw materials; epoxy resin; hazrdous waste; microstructure

Autoři

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.

Vydáno

27. 6. 2022

Nakladatel

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (WTA CZ)

Místo

Praha

ISSN

1213-7308

Periodikum

Zpravodaj WTA CZ

Číslo

1-2/2022

Stát

Česká republika

Strany od

16

Strany do

21

Strany počet

6

URL

BibTex

@article{BUT178444,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek}",
  title="Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin",
  journal="Zpravodaj WTA CZ",
  year="2022",
  number="1-2/2022",
  pages="16--21",
  issn="1213-7308",
  url="https://www.wta-international.org/de/nationale-gruppen/wta-cesko/"
}