Publication detail

Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin

HODUL, J. ŽLEBEK, T.

Original Title

Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin

English Title

Chemically resistant coatings applicable also as sprays using secondary raw materials

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek pojednává o možnostech využití druhotných surovin, včetně upravených nebezpečných odpadů, do nátěrových hmot, které jsou aplikovatelnou také technologií nástřiku. Jedná se o polymerní nátěrové hmoty vykazující vysokou chemickou odolnost a vysokou přilnavost ke kovovým a betonovým podkladům. Konkrétně se jednalo o prověření vybraných vlastností třívrstvých nátěrových systémů, které byly navrženy ve dvou úrovních, a to s vyšším obsahem druhotných surovin NS-A (Ecology) a s aplikací směsi primární a druhotné suroviny jako plniva úrovně Economy (NS-B). Sledována byla také mikrostruktura nátěrových hmot pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).

English abstract

The paper deals with the possibilities of using secondary raw materials, including treated hazardous waste, in coating materials, which are also applicable by spraying technology. These are polymeric coatings showing high chemical resistance and high adhesion to metal and concrete substrates. Specifically, it was an examination of selected properties of three-layer coating systems, which were designed in two levels, with a higher content of secondary raw materials (Ecology) and with the application of a mixture of primary and secondary raw materials as fillers - the Economy level. The microstructure of the coatings was also monitored using a scanning electron microscopy (SEM).

Keywords

coating; secondary raw materials; epoxy resin; hazrdous waste; microstructure

Key words in English

coating; secondary raw materials; epoxy resin; hazrdous waste; microstructure

Authors

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.

Released

27. 6. 2022

Publisher

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. (WTA CZ)

Location

Praha

ISBN

1213-7308

Periodical

Zpravodaj WTA CZ

Number

1-2/2022

State

Czech Republic

Pages from

16

Pages to

21

Pages count

6

URL

BibTex

@article{BUT178444,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek}",
  title="Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin",
  journal="Zpravodaj WTA CZ",
  year="2022",
  number="1-2/2022",
  pages="16--21",
  issn="1213-7308",
  url="https://www.wta-international.org/de/nationale-gruppen/wta-cesko/"
}