Product detail

Interní akt řízení

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A. VÉMOLA, A. BILÍK, M. BELÁK, M. BUCSUHÁZY, K. KŘIŽÁK, M. STÁŇA, I. PROCHAZKA, D.

Product type

produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele

Abstract

Interní akt řízení PČR upravuje postupy spojené s ohledáním místa dopravní nehody a fixaci výsledků tohoto ohledání, která objektivně odrážejí všechny skutečnosti zjištěné na místě události pro jejich pozdější interpretaci a současně využívá moderní způsoby dokumentace.

Keywords

dopravní nehoda, vyšetřování, dokumentace, měření, policie

Create date

29. 4. 2022

Location

Metodika sloužící jako podklad pro vydání pokynu ředitele služby dopravní policie se nachází na Ústavu soudního inženýrství a Prezidiu PČR, je rovněž přiložena jako součást.

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek