Detail publikace

Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě

ŠTURSA, P. NEVŘIVOVÁ, L. VŠIANSKÝ, D. LANG, K. TVRDÍK, L. KOVÁŘ, P. KERŠNEROVÁ, L.

Originální název

Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě

Anglický název

Effect of crystallinity on high-temperature phase transitions of kaolinite

Typ

článek v časopise ve Scopus, Jsc

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Bylo potvrzeno, že kristalinita kaolinitu ovlivňuje všechny tři stupně přeměny kaolinitu. Dehydroxilaci, tvorbu krystalických fází z metakaolinitu a tvorbu mullitu.

Anglický abstrakt

It was found out that the original crystallinity of kaolinite affects all three examined processes – kaolinite dehydroxylation, formation of crystalline phases from metakaolinite and development of mullite crystal structure. Dehydroxylation of samples with higher kaolinite crystallinity takes place at higher temperatures. Similar effect applies for the reaction(–s) at the temperature about 980 °C observed at heat flow curve where crystallization of spinel type phase and mullite with very low crystallinity occurs

Klíčová slova

kaolinit, krystalinita, mullit

Klíčová slova v angličtině

kaolinite, mullite, crystallinity

Autoři

ŠTURSA, P.; NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.

Vydáno

1. 2. 2020

Nakladatel

Masaryk University,Faculty of Science,Department of Geological Sciences

Místo

Czech

ISSN

1212-6209

Periodikum

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD

Ročník

27

Číslo

1-2

Stát

Česká republika

Strany od

21

Strany do

29

Strany počet

8

URL

BibTex

@article{BUT177196,
 author="Petr {Štursa} and Lenka {Nevřivová} and Dalibor {Všianský} and Karel {Lang} and Lukáš {Tvrdík} and Pavel {Kovář} and Lucie {Keršnerová}",
 title="Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti
na krystalinitě",
 journal="Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD",
 year="2020",
 volume="27",
 number="1-2",
 pages="21--29",
 doi="10.5817/GVMS2020-12674",
 issn="1212-6209",
 url="https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098740310&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8b9776fc46592302eb4a7d2a62e71b5d&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855178522700%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1"
}