Publication detail

Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě

ŠTURSA, P. NEVŘIVOVÁ, L. VŠIANSKÝ, D. LANG, K. TVRDÍK, L. KOVÁŘ, P. KERŠNEROVÁ, L.

Original Title

Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě

English Title

Effect of crystallinity on high-temperature phase transitions of kaolinite

Type

journal article in Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Bylo potvrzeno, že kristalinita kaolinitu ovlivňuje všechny tři stupně přeměny kaolinitu. Dehydroxilaci, tvorbu krystalických fází z metakaolinitu a tvorbu mullitu.

English abstract

It was found out that the original crystallinity of kaolinite affects all three examined processes – kaolinite dehydroxylation, formation of crystalline phases from metakaolinite and development of mullite crystal structure. Dehydroxylation of samples with higher kaolinite crystallinity takes place at higher temperatures. Similar effect applies for the reaction(–s) at the temperature about 980 °C observed at heat flow curve where crystallization of spinel type phase and mullite with very low crystallinity occurs

Keywords

kaolinit, krystalinita, mullit

Key words in English

kaolinite, mullite, crystallinity

Authors

ŠTURSA, P.; NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.

Released

1. 2. 2020

Publisher

Masaryk University,Faculty of Science,Department of Geological Sciences

Location

Czech

ISBN

1212-6209

Periodical

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD

Year of study

27

Number

1-2

State

Czech Republic

Pages from

21

Pages to

29

Pages count

8

URL

BibTex

@article{BUT177196,
 author="Petr {Štursa} and Lenka {Nevřivová} and Dalibor {Všianský} and Karel {Lang} and Lukáš {Tvrdík} and Pavel {Kovář} and Lucie {Keršnerová}",
 title="Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti
na krystalinitě",
 journal="Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD",
 year="2020",
 volume="27",
 number="1-2",
 pages="21--29",
 doi="10.5817/GVMS2020-12674",
 issn="1212-6209",
 url="https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098740310&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=8b9776fc46592302eb4a7d2a62e71b5d&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855178522700%29&relpos=4&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1"
}