Detail publikace

Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC

Anglický název

Influence of CaO content on specific properties of LCC, ULCC and NCC

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Žárobetony jsou stále více používaným žárovzdorným materiálem s rostoucí oblibou v různých aplikacích. Tři typy žárobetonů (LCC, ULCC a NCC) byly navrženy a testovány. Jednou z důležitých vlastností, která je u taveninami napadených žáromateriálů sledovaná, je korozní odolnost. Pro prvotní testování byla využita korozní kelímková zkouška a jako korozní činidlo byl v této práci použit uhličitan draselný. Vliv koroze byl posuzován pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a rentgenové difrakce (XRD). Výsledky potvrzují, že vyšší množství CaO z hlinitanového cementu obsažené v žárobetonu může vést k tvorbě nízkotavitelných eutektik snižujících korozivzdornost. Korozní odolnost žárobetonů je možné zvýšit snížením obsahu oxidu vápenatého nebo úplnou náhradou hlinitanového cementu.

Anglický abstrakt

Castables are widely used refractory materials with variable applications. Three types of castables (low cement, ultra-low cement and no cement) were tested to compare their specific properties. Also, corrosion resistance test as an important factor influencing castables design was carried out. Potassium carbonate was used as a corrosive medium using static crucible method. The corrosion mechanisms were evaluated by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction (XRD). The results confirmed that the presence of higher amount of calcium oxide from the Calcium Aluminate Cement (CAC) leads to formation of calcite and anorthite. The corrosion resistance was improved with decreasing or replacing the hydraulic bond.

Klíčová slova

Žárobeton, korozní odolnost, oxid vápenatý

Klíčová slova v angličtině

Castables, corrosion resistance, calcium oxide

Autoři

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.

Vydáno

27. 1. 2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-76-9

Kniha

Juniorstav 2022 – sborník příspěvků

Strany od

525

Strany do

532

Strany počet

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176524,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová}",
  title="Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC",
  booktitle="Juniorstav 2022 – sborník příspěvků",
  year="2022",
  pages="525--532",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  doi="10.13164/juniorstav.2022.525",
  isbn="978-80-86433-76-9",
  url="https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203491"
}