Publication detail

Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L.

Original Title

Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC

English Title

Influence of CaO content on specific properties of LCC, ULCC and NCC

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Žárobetony jsou stále více používaným žárovzdorným materiálem s rostoucí oblibou v různých aplikacích. Tři typy žárobetonů (LCC, ULCC a NCC) byly navrženy a testovány. Jednou z důležitých vlastností, která je u taveninami napadených žáromateriálů sledovaná, je korozní odolnost. Pro prvotní testování byla využita korozní kelímková zkouška a jako korozní činidlo byl v této práci použit uhličitan draselný. Vliv koroze byl posuzován pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a rentgenové difrakce (XRD). Výsledky potvrzují, že vyšší množství CaO z hlinitanového cementu obsažené v žárobetonu může vést k tvorbě nízkotavitelných eutektik snižujících korozivzdornost. Korozní odolnost žárobetonů je možné zvýšit snížením obsahu oxidu vápenatého nebo úplnou náhradou hlinitanového cementu.

English abstract

Castables are widely used refractory materials with variable applications. Three types of castables (low cement, ultra-low cement and no cement) were tested to compare their specific properties. Also, corrosion resistance test as an important factor influencing castables design was carried out. Potassium carbonate was used as a corrosive medium using static crucible method. The corrosion mechanisms were evaluated by Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction (XRD). The results confirmed that the presence of higher amount of calcium oxide from the Calcium Aluminate Cement (CAC) leads to formation of calcite and anorthite. The corrosion resistance was improved with decreasing or replacing the hydraulic bond.

Keywords

Žárobeton, korozní odolnost, oxid vápenatý

Key words in English

Castables, corrosion resistance, calcium oxide

Authors

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.

Released

27. 1. 2022

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-76-9

Book

Juniorstav 2022 – sborník příspěvků

Pages from

525

Pages to

532

Pages count

8

URL

BibTex

@inproceedings{BUT176524,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová}",
  title="Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC",
  booktitle="Juniorstav 2022 – sborník příspěvků",
  year="2022",
  pages="525--532",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="Brno",
  doi="10.13164/juniorstav.2022.525",
  isbn="978-80-86433-76-9",
  url="https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203491"
}