Detail publikace

Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom

Žoužela Michal

Originální název

Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom

Český název

Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zpráva popisuje průběh hydraulického modelování proudění na zmenšeném modelu v měřitku 1 : 14. Jsou sledovány jednotlivé vlivy stavebních částí a odpadního koryta na proudění v nádrži i štole, definovány meze zahlcení štoly. Je stanoven prlůtok zaručující bezpečný provoz bezpečnostního objektu vodního díla. Jsou předloženy způsoby zkapacitnění objektu pro převádění povodní.

Český abstrakt

Zpráva popisuje průběh hydraulického modelování proudění na zmenšeném modelu v měřitku 1 : 14. Jsou sledovány jednotlivé vlivy stavebních částí a odpadního koryta na proudění v nádrži i štole, definovány meze zahlcení štoly. Je stanoven prlůtok zaručující bezpečný provoz bezpečnostního objektu vodního díla. Jsou předloženy způsoby zkapacitnění objektu pro převádění povodní.

Klíčová slova

šachtový přeliv; odpadní štola; zahlcení; průtoková kapacita, odpadní koryto

Vydáno

15.09.2020

Nakladatel

LVV Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně

Místo

Brno

Strany do

76

Strany počet

76

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT176417,
 author="Jan {Šulc} and Michal {Žoužela}",
 title="Hydraulický modelový výzkum proudění v prostoru šachtového přelivu a odpadní štoly bezpečnostního objektu VD Pod Bukovcom",
 annote="Zpráva popisuje průběh hydraulického modelování proudění na zmenšeném modelu v měřitku 1 : 14. Jsou sledovány jednotlivé vlivy stavebních částí a odpadního koryta na proudění v nádrži i štole, definovány meze zahlcení štoly. Je stanoven prlůtok zaručující bezpečný provoz bezpečnostního objektu vodního díla. Jsou předloženy způsoby zkapacitnění objektu pro převádění povodní.",
 address="LVV Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně",
 chapter="176417",
 howpublished="print",
 institution="LVV Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně",
 year="2020",
 month="september",
 pages="0--76",
 publisher="LVV Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně",
 type="report"
}