Detail publikace

Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů

ZEMÁNEK, D. NEVŘIVOVÁ, L.

Originální název

Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů

Anglický název

USE OF THE SOL-GEL METHOD FOR THE PRODUCTION OF NO CEMENT CASTABLES

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá možností využití metody sol-gel při výrobě bezcementových žárovzdorných betonů. Nejčastěji používané žárobetony jsou pojeny hlinitanovým cementem. Hlavním důvodem pro nahrazení tradiční hydraulické vazby je snížení obsahu oxidu vápenatého, který především způsobuje vznik nízkotavitelných fází při výpalu. V experimentální části je navržen základní jemnozrnný matrix, který je doplněn různými typy ostřiv. Koloidní roztok SiO2 jako náhrada hydraulické vazby je použit s komerčně dostupným gelačním činidlem. Cílem tohoto článku je vývoj bezcementového žárobetonu založeného na metodě sol-gel s důrazem na zlepšení sledovaných parametrů v porovnání s ultra-nízko cementovým žárobetonem

Anglický abstrakt

This thesis deal with possible use of sol-gel method in refractory no-cement castables production. The most of commonly used castables are bonded by calcium aluminate cement. The main reason for replacing traditional hydraulic bond is to reduce calcium oxide content, which mainly causes formation of low melting phases during firing. In experimental part is designed fine matrix, which is sub-added by various types of refractory grogs. Colloidal SiO2 as hydraulic bond replacement is used with commercially available gelling agent. Aim of this thesis is research of no-cement castable based on sol-gel method with emphasis on improving properties in comparison to ultra-low cement castable.

Klíčová slova

Žárobeton, sol-gel, koloidní silika

Klíčová slova v angličtině

Castable, sol-gel, colloidal silica

Autoři

ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.

Vydáno

28. 1. 2021

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-75-2

Kniha

JUNIORSTAV 2021

Strany od

608

Strany do

613

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT168398,
  author="David {Zemánek} and Lenka {Nevřivová}",
  title="Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů",
  booktitle="JUNIORSTAV 2021",
  year="2021",
  pages="608--613",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-75-2",
  url="https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf"
}